Doc Den Arend

Ons lokaal Den Arend is een druk bezet bijeenkomstplaats geworden voor onze dove slechthorende mensen die zich daarin hun tweede thuis vinden daarom het toepasselijk woord Dovenontmoetingscentrum, afgekort DOC.

De naam Den Arend is afkomstig uit de plaatselijke geschiedenis daar het gelegen is langs de Arendstraat en in het verleden in die straat nog een café had  met dezelfde naam. 

Na 17 jaar in ons vorig eigen uitgebaat lokaal in het Boudewijnpark (1971-1988) gezeten te hebben mogen we nu al sinds 1991 in Den Arend te Koolkerke huisvesten in de oude dorpschool (1835 !) dat prachtig gerenoveerd werd door eigen werk en de medewerking van de Stad Brugge alsook wijlen onze erevoorzitter Roger Bostyn.

Vooral het feit dat we in een rustige omgeving wonen, we vriendelijke buren hebben, we buiten ons lokaal plaats zat hebben om diverse activiteiten te doen en we daar ook onze eigen petanqueterreinen aangelegd hebben maakt dat we ons hier echt thuis voelen in Koolkerke !

Sinds 2009 heeft DOC naast het bestuur van de sportclub KSKD Brugge een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor de werking van ons lokaal onder leiding van Bernard Deschamps die als bezieler van Den Arend beschouwd mag worden.  Dit was echt nodig gezien de vele activiteiten die er plaatsvinden waardoor het toenmalig sportbestuur dit niet meer alleen kon bolwerken. Zeker na de grondige verbouwing van onze keuken in 2009 nadat de Stad Brugge een extra bergplaats liet bijbouwen naast de keuken terwijl hopelijk dit jaar nog na het vervangen van de ramen ons lokaal zelf een grondige opfrisbeurt krijgt.

Dat er zelfs horende mensen de weg vinden naar ons lokaal bewijst zowel de kaartersclub Sporting Kring Vrienden als petanqueclub PC Den Arend waarin we daarin enkele horende leden mochten verwelkomen.